แจ้งถอนเงิน

เข้าระบบครั้งแรก

แจ้งฝากเงิน

4. เมื่อทำการแจ้งถอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่านรอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ ยอดเงินจะเขาบัญชีของท่านภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที หรือตามคิวฝาก-ถอน

ข้อมูลธนาคารปิดปรับปรุง