แจ้งฝากเงิน

เข้าระบบครั้งแรก

แจ้งฝากเงิน

4. เมื่อทำการฝากเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่านกลับมาตรวจสอบเครดิตพนันในหน้าเล่น หากเครดิตพนันยังไม่ปรับ ให้ท่านกดปุ่ม REFRESH

 

ข้อมูลธนาคารปิดปรับปรุง