FIFA55

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก

  อุรุกวัย 1-3 เอกวาดอร์

  ไฮไลท์ฟุตบอล อุรุกวัย 1-3 เอกวาดอร์ (ฟุตบอลโลก U20)

  อุรุกวัย 1-3 เอกวาดอร์ การแข่งขัน :...
  อิตาลี 1-0 โปแลนด์

  ไฮไลท์ฟุตบอล อิตาลี 1-0 โปแลนด์ (ฟุตบอลโลก U20)

  อิตาลี 1-0 โปแลนด์ การแข่งขัน :...
  ซาอุดิอาระเบีย 1-2 ปานามา

  ไฮไลท์ฟุตบอล ซาอุดิอาระเบีย 1-2 ปานามา (ฟุตบอลโลก U20)

  ซาอุดิอาระเบีย 1-2 ปานามา การแข่งขัน :...
  มาลี 2-3 ฝรั่งเศส

  ไฮไลท์ฟุตบอล มาลี 2-3 ฝรั่งเศส (ฟุตบอลโลก U20)

  มาลี 2-3 ฝรั่งเศส การแข่งขัน :...
  เกาหลีใต้ 2-1 อาร์เจนตินา

  ไฮไลท์ฟุตบอล เกาหลีใต้ 2-1 อาร์เจนตินา (ฟุตบอลโลก U20)

  เกาหลีใต้ 2-1 อาร์เจนตินา การแข่งขัน :...
  แอฟริกาใต้ 1-1 โปรตุเกส

  ไฮไลท์ฟุตบอล แอฟริกาใต้ 1-1 โปรตุเกส (ฟุตบอลโลก U20)

  แอฟริกาใต้ 1-1 โปรตุเกส การแข่งขัน :...
  สหรัฐอเมริกา 1-0 กาตาร์

  ไฮไลท์ฟุตบอล สหรัฐอเมริกา 1-0 กาตาร์ (ฟุตบอลโลก U20 )

  สหรัฐอเมริกา 1-0 กาตาร์ การแข่งขัน :...
  ไนจีเรีย 1-1 ยูเครน

  ไฮไลท์ฟุตบอล ไนจีเรีย 1-1 ยูเครน (ฟุตบอลโลก U20)

  ไนจีเรีย 1-1 ยูเครน การแข่งขัน :...
  นิวซีแลนด์ 0-2 อุรุกวัย

  ไฮไลท์ฟุตบอล นิวซีแลนด์ 0-2 อุรุกวัย (ฟุตบอลโลก U20)

  นิวซีแลนด์ 0-2 อุรุกวัย การแข่งขัน :...
  ร้องเรียน X