FIFA55

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก

  จีน 1-0 เกาหลีใต้

  คลิปไฮไลท์ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก จีน 1-0 เกาหลีใต้

  คลิปไฮไลท์ฟุตบอลโลก (รอบคัดเลือก) จีน 1-0...
  ไทย 0-3 ซาอุดิอาระเบีย

  คลิปไฮไลท์ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ไทย 0-3 ซาอุดิอาระเบีย

  คลิปไฮไลท์ฟุตบอลโลก (รอบคัดเลือก) ไทย 0-3...
  อิรัก 1-1 ออสเตรเลีย

  คลิปไฮไลท์ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก อิรัก 1-1 ออสเตรเลีย

  คลิปไฮไลท์ฟุตบอลโลก (รอบคัดเลือก) อิรัก 1-1...
  ยูเออี 0-2 ญี่ปุ่น

  คลิปไฮไลท์ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ยูเออี 0-2 ญี่ปุ่น

  คลิปไฮไลท์ฟุตบอลโลก (รอบคัดเลือก) ยูเออี 0-2...
  ร้องเรียน X