FIFA55
Home ไฮไลท์ฟุตบอล ไฮไลท์ฟุตบอลโลก

ไฮไลท์ฟุตบอลโลก

  กัมพูชา 0-4 อิรัก

  ไฮไลท์ฟุตบอล กัมพูชา 0-4 อิรัก (ฟุตบอลโลก)

  กัมพูชา 0-4 อิรัก การแข่งขัน :...
  สิงคโปร์ 1-3 อุซเบกิสถาน

  ไฮไลท์ฟุตบอล สิงคโปร์ 1-3 อุซเบกิสถาน (ฟุตบอลโลก)

  สิงคโปร์ 1-3 อุซเบกิสถาน การแข่งขัน :...
  ฟิลิปปินส์ 0-0 จีน

  ไฮไลท์ฟุตบอล ฟิลิปปินส์ 0-0 จีน (ฟุตบอลโลก)

  ฟิลิปปินส์ 0-0 จีน การแข่งขัน :...
  ไต้หวัน 1-7 ออสเตรเลีย

  ไฮไลท์ฟุตบอล ไต้หวัน 1-7 ออสเตรเลีย (ฟุตบอลโลก)

  ไต้หวัน 1-7 ออสเตรเลีย การแข่งขัน :...
  ทาจิกิสถาน 0-3 ญี่ปุ่น

  ไฮไลท์ฟุตบอล ทาจิกิสถาน 0-3 ญี่ปุ่น (ฟุตบอลโลก)

  ทาจิกิสถาน 0-3 ญี่ปุ่น การแข่งขัน :...
  อินโดนีเซีย 1-3 เวียดนาม

  ไฮไลท์ฟุตบอล อินโดนีเซีย 1-3 เวียดนาม (ฟุตบอลโลก)

  อินโดนีเซีย 1-3 เวียดนาม การแข่งขัน :...
  ไทย 2-1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

  ไฮไลท์ฟุตบอล ไทย 2-1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตบอลโลก)

  ไทย 2-1 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การแข่งขัน :...
  จีน 7-0 กวม

  ไฮไลท์ฟุตบอล จีน 7-0 กวม (ฟุตบอลโลก)

  จีน 7-0 กวม การแข่งขัน :...
  ออสเตรเลีย 5-0 เนปาล

  ไฮไลท์ฟุตบอล ออสเตรเลีย 5-0 เนปาล (ฟุตบอลโลก)

  ออสเตรเลีย 5-0 เนปาล การแข่งขัน :...
  เกาหลีใต้ 8-0 ศรีลังกา

  ไฮไลท์ฟุตบอล เกาหลีใต้ 8-0 ศรีลังกา (ฟุตบอลโลก)

  เกาหลีใต้ 8-0 ศรีลังกา การแข่งขัน :...