FIFA55
Home ไฮไลท์ฟุตบอล ไฮไลท์คอนเฟเดอเรชันส์คัพ

ไฮไลท์คอนเฟเดอเรชันส์คัพ

  ชิลี 1-1 ออสเตรเลีย

  ไฮไลท์ฟุตบอล ชิลี 1-1 ออสเตรเลีย คอนเฟเดอเรชันส์คัพ (Confederations Cup)

  วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2017 สนามแข่งขัน...
  เยอรมนี 1-1 ชิลี

  ไฮไลท์ฟุตบอล เยอรมนี 1-1 ชิลี คอนเฟเดอเรชันส์คัพ (Confederations Cup)

  วันพฤหัสที่ 22 มิ.ย. 2017 สนามแข่งขัน...
  แคเมอรูน 0-2 ชิลี

  ไฮไลท์ฟุตบอล แคเมอรูน 0-2 ชิลี คอนเฟเดอเรชันส์คัพ (Confederations Cup)

  วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2017 สนามแข่งขัน...
  โปรตุเกส 2-2 เม็กซิโก

  ไฮไลท์ฟุตบอล โปรตุเกส 2-2 เม็กซิโก คอนเฟเดอเรชันส์คัพ (Confederations Cup)

  วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2017 สนามแข่งขัน...
  ร้องเรียน X